Historie

Česká potravinářská společnost CHOCOLAND a.s. v sobě spojuje bohatou tradici a nejnovější trendy v oblasti výroby cukrovinek. Čerpá z historie sahající až do 19. století, ale zároveň sází na moderní technologie a vybavení. Bohaté zkušenosti v oboru a profesionalita lidí byly vždy silnou stránkou společnosti. Více než stoletá historie společnosti CHOCOLAND se začala psát již v roce 1894, kdy její předchůdce, společnost Kolínská továrna, začala s výrobou kávové náhražky - Kolínské cikorky, známé v celém Rakousku-Uhersku. Obliba výrobků Kolínské cikorky trvala až do 50. let minulého století, kdy byla firma stejně jako mnoho dalších v tehdejším Československu znárodněna a stala se součástí potravinářského gigantu Čokoládovny. Pod názvem Soja Kolín se firma specializovala na zpracování sóji a výrobu potravinářských polotovarů zejména pro další závody společnosti Čokoládovny. Od 60. let minulého století disponuje továrna v Kolíně největší kapacitou na zpracování sójových bobů určených k přípravě produktů lidské výživy ve střední Evropě. Po vstupu zahraničních partnerů Nestlé a Danone do Čokoládoven došlo v 90. letech k zásadní restrukturalizaci a v jejím rámci k prodeji závodu Soja Kolín. Představitelem stoleté tradice a nositelem dlouholetých zkušeností se špičkovou potravinářskou výrobou se stala společnost ALTIS® Kolín. Ta své aktivity později spojila s firmou Chocoland Beri, lídrem na trhu čokoládových figurek. Firma vznikla na zelené louce v Berouně v roce 2001 a během krátké doby se dokázala prosadit na trhu čokoládových cukrovinek. V roce 2010 se staly sesterskými společnostmi v rámci potravinářské skupiny ALTIS® Kolín a Chocoland Beri. Výroba z Berouna byla přenesena do závodu v Kolíně, který se může pochlubit moderními stroji a novým technologickým zařízením. Procesy byly nastaveny tak, aby ze spojení těžili zákazníci obou firem. Rozšířil se sortiment, byla zefektivněna výroba a distribuce a zlepšily se služby zákazníkům.

Na přelomu roku 2013 a 2014 dochází ke dvěma velkým změnám. V září 2013 mění Chocoland Beri svůj název na CHOCOLAND a.s. Dne 1. 1. 2014 se spojují obchodní firmy CHOCOLAND a.s. a výrobní firma ALTIS® Kolín do jedné velké akciové společnosti CHOCOLAND a.s. Pod jejími křídly nyní úspěšně putuje veškerá produkce kolínské továrny na české a zahraniční trhy.