Certifikácia a Kvalita

CERFTIFIKÁCIA / KVALITA Všetkým výrobkom je venovaná v priebehu celého výrobného procesu maximálnu pozornosť. Od starostlivého  výberu a kontroly nakupovaných surovín cez vlastný výrobný proces až po citlivú manipuláciu a skladovania tovaru v skladoch s riadenou teplotou. Snahu všetkých  zamestnancov o čo najvyššiu kvalitu a bezpečnosť vyrábaných potravín dokazujú takisto certifikáty ISO 22000, 18001, 14001 a taktiež certifikácia BRC a IFS. Posledným novým auditom bol ku koncu roku 2011 kódex etického podnikania v rámci členstva v organizácií Sedex. Ako dodávatelia medzinárodným skupinám Nestlé a Kraft spĺňajú, CHOCOLAND a.s. a Chocoland Slovensko náročné kvalitatívne požiadavky týchto spoločností a každým rokom prechádzajú prísnymi auditmi.   Certifikáty ISO, Certifikáty IFS a BRC, Certifikát UTZ, Certifikáty Klasa atd.

Certifikáty ISO

Certifikáty ISC a BRC

Certifikáty KLASA

Certifikát UTZ Nestlé audit program

Politika integrovaného systému řízení

Certifikát SEDEX